כללי
ברוכים הבאים לאתר משתלת שלומית. אתר מכירות ומסחר ברשת האינטרנט (להלן: "האתר"). אתר זה מופעל על ידי
משתלת שלומית מכפר ביאליק (להלן: "המשתלה") כשירות ללקוחותינו ולטובת גולשי האינטרנט המעוניינים לרכוש דרך האתר.
באתר תמצאו מגוון רחב מאד של מוצרים מתחום עיצוב הגינה, צמחי בית וגן, מתנות פורחות, כלי עבודה, כדים, כלים דקורטיביים ועוד.
באתר תוכלו לרכוש ולקבל את המוצרים בשני אופנים - משלוח או איסוף עצמי.
נבקשכם לקרא בעיון את התקנון (להלן: "התקנון"), שכן הוא מהווה הסכם מחייב בין הרוכש באתר לבין המשתלה והוא מגדיר את התנאים לשימוש ורכישה באתר.
שימוש של הרוכש באתר יחשב כהסכמה לתנאי התקנון והצהרת הרוכש שאין לו, ולא תהיה לו כל טענה כנגד המשתלה, או מי מטעמה למעט טענה הנובעת מהתחייבות של המשתלה על פי התקנון.
המשתלה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת והיא אינה מחויבת להודיע מבעוד מועד על השינוי כיוון שהשינוי בתקנון יכנס לתוקף רק מרגע הפרסום באתר .
המשתלה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, לשדרג את האתר ותכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית, ואין עליה חובה כלשהי ליידע את המשתמשים עת החליטה לעשות כן.
תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של משתלת שלומית.
אין להעתיק, לשכפל ולעשות כל שימוש מסחרי בשום נתון ו/או תוכן מהאתר בלי לקבל את הסכמת מנהלת האתר מראש ובכתב.

אתר המשתלה מהווה מקור ידע להכרת צמחים ועיצוב הגן ומכיל הפניות וקישורים לכתבות, המלצות וטיפים. הפניות למידע זה ותכניו אינם באחריות "משתלת שלומית", ואין לה כל שליטה על המידע ומידת נכונותו.
המשתלה לא תישא באחריות, מכל מין וסוג לתכנים, ואין בהכללת הקישורים באתר המשתלה משום אישור לנכונות ואיכות החומר המופיע בהם.
המידע המסופק באתר המשתלה, כולל הסברים ותיאורים על הצמחים והעציצים, עשוי להכיל בתום לב טעויות, אי דיוקים, שגיאות כתיב ואי התאמות אשר נוצרו בעת כתיבת התכנים. הינך מתבקש להתייחס לכל המידע המסופק לך בזהירות ובהקפדה. מידע זה אינו תחליף מושלם לאיש מקצוע בעל ניסיון במשתלה.

שרות לקוחות
האתר מפעיל מערך של שרות לקוחות אשר נותן מענה לכל שאלה ביחס למוצרים שנרכשו על ידי הרוכש .
המשתלה ממליצה שכל הפניות יועברו במייל האתר shlomit.nursery@gmail.com
בנוסף המשתלה מפעילה מוקד שרות לקוחות טלפוני בטלפון מספר 04-8710090 שפעיל בשעות שהמשתלה פתוחה.

הרשמה לאתר והכנסת פרטים אישיים
בהתאם למסמך מדיניות הפרטיות, המשתלה מבהירה בזאת כי אין כל חובה על המבקר באתר למסור את פרטיו האישיים, אך ייתכן כי ללא מסירת פרטים אישיים המבקר באתר יוגבל בביצוע רכישה וכניסה לאזורים שונים באתר.
לצורך הרכישה באתר יידרש הרוכש למסור את פרטיו האישיים, והוא מתחייב שהפרטים שימסרו הם פרטיו המדויקים ובכל מקרה של שינוי עליו לעדכן את פרטיו האישים .
הרוכש באתר נדרש להיות מעל גיל 18 וכן להיות בעליו של כרטיס האשראי שבו נעשה שימוש לצורך הרכישה באתר.
למשתלה אין את האמצעים לזהות את גיל הרוכש או את זהותו למעט על פי המידע שנמסר על ידי הרוכש ועל כן הרוכש באתר או מי מטעמו מוותר על כל טענה הקשורה לעניין זה.
פרטי המבקר באתר יישמרו במאגר המחשוב של המשתלה, המבקר מאשר למשתלה, במסירת פרטיו האישיים, לעשות שימוש בפרטים שמסר בהתאם לסעיפי סודיות ופרטיות פרטי הרוכש המופיעים בהמשך ומהווים חלק מהסכם זה.
לאחר מסירת הפרטים של הרוכש באתר יהיו בידיו סיסמה ואמצעי זיהוי נוסף לצורך זיהוי בכל ביקור חוזר באתר. על מנת לשמור על אמצעי הזיהוי המבקר נדרש להחליף את הסיסמה בתכיפות גבוהה שכן כך ניתן להימנע משמוש לרעה בפרטיו האישיים ובכרטיס האשראי .
המשתלה תהיה רשאית, להפסיק את מתן השירותים לרוכש באתר בכל עת בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים לרוכש.

המוצרים לרכישה באתר
אנו מציעים באתר מגוון רחב של צמחים ומוצרים מתחום עיצוב וטיפוח הגינה (להלן המוצרים). המשתלה רשאית לשנות את מגוון המוצרים ואינה מתחייבת לכמויות של מלאי מוצרים זמין בכל עת.
למען הסר ספק, המשתלה אוסרת על קניה סיטונאית של המוצרים, ועל הזמנת מוצרים בכמויות גדולות מהאתר
.
הגבלת אחריות
משתלת שלומית שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של כל צמחי הבית, צמחי החוץ, הגן והמרפסת.
במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל פגום, זכאי הרוכש לפנות אל המשתלה ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי המשתלה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות את עלות המשלוח, אם לא הוזמנו מוצרים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי .
האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם צמחים חיים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על -פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו .
המשתלה אינה אחראית לשימוש ולטיפול שיעשה למוצרים על ידי הרוכש לאחר ההספקה.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, הן צולמו ע"י משתלת שלומית [למעט תמונות שסופקו ע"י הספקים].
מובהר שהמשתלה תשתדל כמיטב יכולתה להציג תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים, עם זאת יודגש, כי לאור העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, וצולמו בעונות שונות ובתנאים אופטימליים, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה וצבע המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות .
הצמחים הפורחים המופיעים בתמונות מוצגים במצב פריחה, בפועל יסופקו צמחים עם ניצני פריחה או פריחה חלקית.
במקרה של סתירה בין התמונה למלל- הכיתוב הרשום במודעת המוצר הוא הקובע.

תהליך הרכישה באתר
הרוכש יכנס לדף המוצר ויוסיף אותו לעגלת הקניות, לאחר מכן יבחר הרוכש את שיטת הרכישה/ המשלוח של המוצר ומשם יעבור הרוכש לקופה לצורך חיוב כרטיס האשראי.
יש להבהיר כי יתכנו מצבים בהם מוצר מוצג באתר אך כבר אינו קיים במלאי, במקרים כאלו המשתלה שומרת לעצמה הזכות להציע לרוכש מוצר חליפי. במידה והרוכש לא יהיה מעוניין, המשתלה לא תהיה מחויבת במכירת ו/או הספקת המוצר, העסקה תבוטל, ללקוח יוחזר הסכום ששילם ולא תהיה לו שום טענה ו/או תביעה בגין כל סוג של נזק שנגרם לו ו/או לצד ג'.

מחירי המוצרים והשירותים באתר
כל המוצרים והשירותים באתר כוללים מע"מ אך אינם כוללים את מחיר ההובלה. ישנה תמיד אפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים וזאת כמובן ללא עלות דמי משלוח. עלות דמי המשלוח תקבע מעת לעת לפי שיקול דעת המשתלה וללא הודעה מוקדמת.
למען הסר ספק - מחיר משלוח רגיל מתייחס לעציץ בגודל סביר או עד שני קרטוני צמחים.
כל הזמנה אחרת הכוללת מוצרים כבדים ו/או גדולים כגון: עצים, כדים, עציצים גדולים, שקי תערובת קרקע , טוף וקומפוסט למיניו תחויב בהתאם לכובד המוצרים , לכמות השקים והמיקום אליו אמור להגיע המשלוח.
המחיר הקובע של המוצר הוא המחיר המופיע באתר במועד אישור ההזמנה והתשלום בפועל. אם המחירים באתר עודכנו טרם השלמת תהליך ההזמנה (מסירת פרטי כרטיס האשראי) יחויב הלקוח במחיר המעודכן.
המשתלה שומרת לעצמה את הזכות להעלות מבצעים לאתר או לקיימם במשתלה עצמה, כשאין קשר ביניהם. למען הסר ספק- במשתלה יכולים להתקיים מבצעים שלא מופיעים באתר ולהיפך. כל המבצעים , ההטבות והמחירים שמופיעים באתר יכולים להשתנות על ידי המשתלה ללא הודעה מוקדמת.

תשלום הרוכש באתר
התשלום באתר הינו תשלום מאובטח באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם להנחיות חברות האשראי בישראל. בשלב התשלום הרוכש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי והחיוב יאושר בשלב קופת התשלום באתר, במידה וחברת האשראי לא תאשר את העסקה, הודעה תישלח לרוכש במסך התשלום.
תשלומים ללא ריבית והצמדה: בקניה עד 199 ₪ ניתן לשלם תשלום אחד בלבד.
בקניה מ -300 ₪ ומעלה ניתן לשלם בפריסה של עד שלושה תשלומים, ללא ריבית והצמדה.
במקרה של עסקה בתשלומים, יתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. המשתלה רשאית לשנות את מדיניות התשלומים בהתאם לשיקול דעתה .

אישור הזמנה 
כיוון שמדובר בהזמנה במדיה האלקטרונית, יתכן שהזמנה תתקבל באופן חלקי או משובש וללא כל הפרטים. על כן , הרישום במחשבי המשתלה לגבי תוכן ההזמנה ומועד קבלתה הוא הקובע כראיה להזמנה.
המשתלה אינה אחראית לאספקת ההזמנה במקרים מסוג זה. בכל מקרה של שינוי ניתן להתקשר למשתלה לבירורים, תוספות ושינויים. כל שינוי, תוספת או זיכוי יתועדו וישמרו במערכת הקופות הפנימית של המשתלה (ולא דרך האתר).

אספקת המוצרים למזמין
בתום תהליך ההזמנה אנו נספק את המוצרים בהתאם לכתובת ולבחירת דרך המשלוח.
הזמנות שיתקבלו באתר בימים א'- ה' עד השעה 14:00 ובימי שישי וערבי חג עד השעה 10:00 יסופקו באותו יום, יחד עם זאת לפעמים, בשל אילוצים המשלוח לא יסופק באותו יום ואנו נעדכן את הרוכש.
למען הסר ספק זמני אספקת המוצרים אינם כוללים ימי שבת וחג. המשלוח יסופק בימים א-ה החל משעות הצהרים המאוחרות, ובימי ו' וערבי חג החל מהשעה 9:00.
המשלוח לבית הלקוח מותנה בנגישות טובה למקום. על הלקוח לציין בעת ההזמנה מדרגות, מספר הקומות, מרחק הליכה רב מהרכב לבית ופרטים נוספים חריגים הקשורים להבאת המשלוח עד פתח הבית.
במידה והמשלוח אינו נגיש או הפרטים שנמסרו לא יהיו מדויקים, הלקוח יצטרך לאסוף המשלוח מהמקום הכי קרוב אליו הרכב יוכל להגיע.
באם הלקוח לא יסכים, המשלוח יחזור למשתלה והלקוח יחויב בתשלום עבור משלוח כפול. יחד עם זאת למרות התנאים, לשליח שיקול דעת להחליט באם להביא את המשלוח עד הבית וזאת בעלות נוספת בתאום עם המזמין.
לקוחות שאין חניה מוסדרת בקרבת ביתם יצטרכו לאסוף את המוצרים ישירות מהרכב ובהסכמה לתנאי זה תבוצע ההזמנה.
המשתלה מפעילה מערך משלוחים באזור הקריות, חיפה ,נהריה, עכו, כרמיאל והסביבה. אספקה לאזורים אחרים - בתיאום עם המשתלה.
במקרה הצורך המשתלה תשתמש בשירות של חברת שילוח לצורך האספקה, והמועד המדויק של האספקה יקבע על ידי חברת השילוח . שוב לציין, כי אין באפשרות המשתלה המפעילה את האתר להיות אחראית לכל איחור או דחיה במועד האספקה שנקבע במידה והפרטים שהוזנו על ידי הרוכש אינם נכונים או מלאים, הרוכש או מי מטעמו אינו זמין בתאריך האספקה המבוקש ובמקרים שאין למשתלה שליטה בהם. המשתלה רשאית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה וכן את מועדי החלוקה.
חשוב לציין כי נוכחות המזמין במעמד האספקה כפי שתואם מול השליח הינה חשובה מאד, עם זאת השליח רשאי למסור את ההזמנה לאדם אשר נוכח במקום בעת ההזמנה וזאת תחשב כאילו נמסרה למזמין. במקרה שבו לא יהיה נוכח במקום איש, ההזמנה תוחזר למשתלה ויתואם מועד חדש לאספקה חוזרת אשר תחויב בעלות משלוח מלאה.
המזמין רשאי לאשר טלפונית לשליח להשאיר את הזמנת המוצרים בסמוך לכתובת המסירה אך במקרה זה המשתלה או חברת השליחות לא תהינה אחראיות לאבדן או נזק שיגרם למוצרים . מזמין אשר בוחר באיסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח והאחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית תחול עליו. את הזמנת המוצרים ניתן לאסוף במשתלת שלומית בכפר ביאליק בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00, וזאת כמובן לאחר בדיקת סטטוס ההזמנה בטלפון 04-8710090.

ביטול עסקה
המזמין רשאי לבטל את הזמנתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן חוק הגנת הצרכן). בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם -ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.
ביטול העסקה יעשה באמצעות פניה טלפונית או בדואר האלקטרוני או בפקס לשירות הלקוחות של המשתלה ויכנס לתוקף עם קבלת אישור על הביטול בדואר אלקטרוני או בפקס מטעם המשתלה ללקוח.
במידה והמשלוח כבר יצא המזמין יחויב בעלות המשלוח המלא ויזוכה בעלות המוצרים בניכוי דמי הביטול.
בעת ביטול עסקה עקב פגם - לא ייגבו דמי ביטול ולא דמי משלוח שיעשה על חשבון המשתלה.

המשתלה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל הזמנה שהתקבלה במקרים כגון:
-המזמין לא היה נוכח במועד ומקום האספקה ולא דאג לעדכן או למצוא מישהו אחר שיקבל המשלוח.
-פרטי המזמין אינם מלאים או מדויקים בהזמנה .
-במידה והמוצר שהוצג למזמין, הוצג בטעות ובתום לב בעת ההזמנה של המוצר .
-בשל כוח עליון, מצב מלחמה או בכל מצב שבו המשתלה סבורה שלא ניתן לספק את ההזמנה.
-בכל מקרה שבו יהיה חשד של המשתלה שהמזמין מבצע פעולה בלתי חוקית .

המשתלה תצור קשר עם המזמין ותעדכן על ביטול ההזמנה, בכל מקרה של ביטול המשתלה לא תהיה אחראית לכל נזק ככל שיגרם מביטול ההזמנה.
לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שהוכנו במיוחד עבור הצרכן כגון שתילת אדניות ועציצים, ו/או צמח או פרח שנבל או סיים את פריחתו, שכן הינם במסגרת "טובין פסידים", מתכלים כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
זיכוי כספי - החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל .
בכל מקרה המשתלה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החזרת מוצרים
ניתן להחזיר מוצרים שהוזמנו באתר וזאת על פי לשון חוק הגנת הצרכן. על הלקוח להחזיר המוצר שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג ומין כתנאי לקבלת החזר, החלפה או פיצוי.
בכל מקרה בו הלקוח כבר קיבל לידיו את המוצר, רק למשתלה הזכות הבלעדית להחליט על פיצוי או זיכוי הלקוח. במידה והמשלוח כבר יצא המזמין יחויב בעלות המשלוח ויזוכה בעלות המוצרים בניכוי דמי ביטול.
נא לקרוא בסעיף הקודם - ביטול עסקה- אלו עסקאות אי אפשר לבטל ומכאן כמובן שאי אפשר להחזיר את אותם המוצרים.

סודיות ופרטיות פרטי הרוכש
המשתלה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ופרטיות לקוחותיה.
המשתלה משתמשת בשירותיה של חברת טרנזילה- חברת סליקת אשראי המקפידה על סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע מחמירים ביותר, בהתאם לדרישות חברות האשראי תקן 1 PCI LEVEL פרטי כרטיס האשראי של לקוחותיה אינם נשמרים במחשבי המשתלה.
המשתלה לא תעביר פרטים מזהים אודותיך הרוכש לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי האשראי, לכל ערכאה שיפוטית ולמעט המקרים הבאים :
אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות הרוכש לאחר .
לגביית כספים המגיעים מהרוכש בגין רכישת מוצר באתר או בחנות המשתלה.
בקשר לקבלת המוצר ולצורך אספקת המוצר.

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים ,פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן –הפרטים).
בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן ,הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר .
הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/א ו למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לבטל את ההזמנה. מחשב עיבוד הנתונים של המשתלה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר .רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.
אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של המשתלה. פרטים אלו לא יועברו על ידי המשתלה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
המשתלה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו. המשתלה, בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של משתלת שלומית, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך .

דין ושיפוט
הדין הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה והקריות בלבד .
למען הסר ספק - הוראות התקנון הן שתכרענה כל עת שתתעורר מחלוקת בין החברה ומפעיליה לבין המשתמש.
שירות לקוחות :
בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למשתלת שלומית בטלפון 04-8710090 או בדואר האלקטרוני shlomit.nursery@gmail.com

מדיניות הפרטיות
משתלת שלומית מכפר ביאליק (להלן: "החברה") מחויבת להגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה (להלן: "האתר").
החברה תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה ובכפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש באתר.
במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.
.1 על ידי שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר החברה ולמערכת נשוא האתר (להלן: "המערכת") כמפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן כשנרשמת אתה מאשר שידוע לך כי לא חבה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך ומסירת מידע זה נעשית בהסכמתך מרצונך החופשי. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה ובמערכת.
.2 באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי החברה אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.
.3. החברה עשויה, לצורך רישום המשתמשים באתר והספקת השירותים המוצעים במסגרת האתר והמערכת, לעשות שימוש בקבצים מסוג .Cookies קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן).
ע"י קבצים אלו האתר של החברה מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו .
.4 השימוש במערכת אפשרי למשתמשים רשומים בלבד. עם הרישום למערכת תתבקש למסור פרטי קשר ופרטים אישיים כדוגמת שמך, כתובת דוא"ל, שם משתמש וסיסמה.
כן ייתכן שתתבקש לספק פרטי התקשרות שלך עם רשתות חברתיות על מנת לאפשר את השימוש שלך במערכת באמצעות ספקי שירותים נוספים אלו. לצורך אספקת שירותים אלו ייתכן שהמערכת תאסוף פרטים נוספים של המשתמש.
עם התחברותך לספקי שירותים נוספים באמצעות המערכת, אתה מתיר לנו גישה למידע שלך כגון אנשי קשר, כתובות דוא"ל, תמונות וכיוצא באלה פרטים .
.5 אספקת מידע שגוי, כוזב, פוגעני או בלתי חוקי על ידך עם הרישום למערכת עשוי למנוע ממך להירשם למערכת, למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים ו/או את המערכת וליצור עמך קשר. על מנת לשמור על סודיות פרטיך אנו ממליצים להחליף את הסיסמא לפחות כל 6 חודשים.
.6 המידע הרגיש שנמסר על ידך לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר והמערכת. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר.
החברה עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
.7 מובהר כי הרישום למערכת והשימוש במערכת מאפשר לנו לעשות שימוש בנתונים, סטטיסטיקות ומידע שנאסף באמצעות המערכת, לרבות מידע שנאסף לפי מדיניות פרטיות זו (להלן: "המידע") על מנת לאפשר למערכת לפעול כראוי, להמשיך את פיתוח המערכת ושכלולה, ליצור שירותים חדשים לרבות שירותים מותאמים, לשנות או לבטל פונקציות קיימות במערכת, להעלות פרסומות מותאמות ו/או תכנים בעלי אופי שיווקי ולשם מטרות מחקר, פיתוח וסטטיסטיקה נוספות.
החברה רשאית לשתף, לפרסם ,להפיץ, לשדר ולספק בכל אמצעי את המידע לספקים, שותפים עסקיים, ספונסרים, מפתחים, שותפים וכל צד שלישי שהוא לפי שיקול דעתה המוחלט ובלבד שהמידע לא ישותף ביודעין ובכוונה באופן שיגרום לחשיפת זהותך בלא הסכמתך.
.8 מובהר כי המערכת מאפשרת איסוף נתונים סטטיסטי אחר פעילות משתמש יה השונים.
הנך מסכים ומאשר לחברה לאסוף באופן לא ספציפי אלא אנונימי, נתוני סטטיסטיקה, בין היתר, של פעילותך כמשתמש בתוכנה ולעשות שימוש בנתונים אלו למטרות מסחריות ושיווקיות, לפי שיקול דעתה המוחלט.
כמו כן, החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.
.9. השימוש שלך במערכת מהווה הסכמה לקבל פרסומים באמצעות המערכת (בכל אמצעי תקשורת לרבות באמצעות מייל, פקס, הודעות SMS או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי).
אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת באמצעות המערכת, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת.
.10 החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו בכל עת שתופיע באתר מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה.
מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.